01Jesień życia przychodzi do nas z całą pewnością i stanowczością. Ten etap naszego życia może być piękny, interesujący i przynoszący nam satysfakcję, tak jak  piękne są wszystkie pory roku, a jesień szczególnie.
Nasza rezydencja seniora mieści się w XVII wiecznym pałacu, przebudowanym na początku XIX w., który otoczony jest 6 hektarowym parkiem ze stawami.
Trwa exodus mieszkańców miast na wieś. Zamiast zgiełku miasta i odgłosów ruchu ulicznego, chcemy żyć w otoczeniu przyrody i słuchać śpiewu słowików i innych ptaków, kumkania żab, podziwiać pływające łabędzie i dzikie kaczki.
Marzenia o życiu w wiejskiej scenerii możemy łatwo zrealizować – dom seniora SENIOR RESIDENCE pałac w Spławiu oferuje apartamenty dla seniorów samotnych jak i par.
Pogarszająca się sprawność i stan zdrowia nie muszą się wiązać z pobytem w domu opieki. Osoby samotne, które okresowo lub trwale potrzebują wsparcia nie muszą być pozbawione intymności i prywatności.
W krajach zachodnich od wielu lat funkcjonuje pomysł życia wspomaganego – assisted living, gdzie mieszkania senioralne łączą zalety samodzielnego mieszkania z bogatym wachlarzem usług na życzenie oraz komfortem i bezpieczeństwem.
Jan Kochanowski – renesansowy piewca wiejskiego życia po bezpotomnej śmierci króla Zygmunta Augusta postanowił opuścić urzędy i miasto na rzecz spokojnego bytowania na wsi, gdzie mógł wreszcie cieszyć się w pełni życiem i jego urokami.


Wsi spokojna, wsi wesoła
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć za raz wszytki?